Any de traspàsUn any de traspàs, any bisest o any bissextil, és un any civil que té un dia més que els anys comuns, és a dir, té 366 dies. El dia de més s'afegeix al final del mes que era el darrer en el calendari romà: el febrer, de tal manera que aquest mes passa a tenir 29 dies. Aquest dia s'anomenà Bisextus calendas martii, ja que s'afegí darrera del sextus calendas martii, d'aqui el seu nom.

El repartiment dels anys civils en anys comuns i de traspàs es fa d'acord amb el calendari gregorià: en cada període de 400 anys n'hi ha 303 de comuns i 97 de traspàs. S'alternen de la següent manera: són de traspàs els anys en què les dues darreres xifres de l'ordinal que correspon a l'any formen un múltiple de 4, excepte si aquestes xifres són 00. Aleshores cal tenir en compte, amb el mateix criteri, les dues primeres xifres de l'any. Per exemple, el 1996 va ser de traspàs, perquè 96 és múltiple de 4; en el 2000, com que les dues darreres xifres eren 00, calia tenir en compte el 20, que és múltiple de 4: per tant, també va ser de traspàs.

L'any de traspàs també s'anomena bixest o bissextil, mots que fan referència al dia bis-sextus pridie Martias Kalendas, és a dir, al dia que s'intercalava entre el "sextus" i el "quintus" de les calendes de març, finals de febrer, en la proposta juliana inicial. També existeix una etimologia popular que fa derivar el nom de "bixest" del fet que el nombre de dies que té (366) acaba en dos sisos.

Imatge extreta de http://astroantropologo.blogspot.com/2008_02_01_archive.html

Text extret de Viquipèdia, a http://ca.wikipedia.org/wiki/Any_de_trasp%C3%A0s

Comentaris

Guaita ha dit…
Qui dia passa any empeny