dissabte, 5 de març de 2016

6. LA FUSTA · 'Els materials de #construcció a #Cervera al llarg del temps i la seva procedència', per Josep M. Llobet i Portella
Us oferim sota aquestes línies i en diferents capítols l'article 'Els materials de construcció a Cervera al llarg del temps i la seva procedència' de Josep M. Llobet i Portella, inclòs en el llibre 'Els materials de l'arquitectura popular', editat l'any 2012 per l'associació Amics de l'Arquitectura Popular.

6. La fusta.

Si bé els boscos propers a Cervera devien proporcionar fusta per a obres menors, les bigues i les llates necessàries per a la construcció d'edificis eren portades d'Artesa de Segre o de Balaguer després de ser conduïdes pels raiers al llarg dels rius pirinencs.

Sabem que, l'any 1487, fou satisfet a Joan Solanes, raier, d'Oliana, l'import de diverses bigues i llates que serviren per a l'obra de la sala de la paeria de Cervera. La patida de les bigues estava formada per vint trentens (bigues de trenta pams de llargària, o sigui, de sis metres) i vint vint-i-quatrens (bigues de vint-i-quatre pams de llargària, o sigui, de quatre metres i vuitanta centímetres).

Un document notarial de l'any 1492 ens permet suposar com s'havia d'efectuar en aquella ocasió el transport de la fusta destinada a les obres cerverines. Atès que Bernat Gelonc, d'Oliana posaria dins el terme d'Artesa de Segre, fora de l'aigua i de tal manera que cap aiguada se les pogués emportar, quaranta bigues de fusta -vint quarantens (bigues de quaranta pams de llargària, o sigui de vuit metres) i vint trentens "bons i bells"-, hem de creure que les bigues serien baixades des d'Oliana o un lloc proper fins a Artesa de Segre pel riu Segre formant rais.

El susdit Bernat Gelonc, d'Oliana, l'any 1499, vengué a dos veïns de Cervera diverses bigues de fusta posades, també, a Artesa de Segre, fora de l'aigua i de perill. Hem de suposar, doncs, que el sistema de portar-les a aquesta última població seria el mateix que hem descrit anteriorment.

I, encara, l'any 1603, quan les autoritats cerverines decidiren construir la taula de canvi que uns anys abans havia estat concedida a la vila, encarregaren al mestre de cases Antoni Joan Sala la compra a Artesa de Segre de la fusta necessària per a aquesta obra.

Una altra població destinatària de la fusta conduïda pels raiers era Balaguer. L'any 1494, vint-i-quatre carretades d'aquesta fusta van ser portades des de Balaguer a Cervera mitjançant carros tirats per bous per dos carreters de Vilanova de la Barca.


Imatge extreta de http://arquirehab.blogspot.com.es/2012/06/la-madera-el-material-sostenible.html