dijous, 25 de febrer de 2016

Els/les responsables de les #entitats culturals que tenen secció #infantil han de disposar del Certificat d'#Antecedents #Penals?

La Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència té com objecte introduir els canvis necessaris en la legislació espanyola per a continuar garantint als menors una protecció uniforme en tot el territori de l'Estat. 

Aquesta Llei va modificar, entre d'altres la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció del Menor, en la qual s'afegeix un paràgraf a l'article 13, el qual estableix que serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

A tal efecte qui pretengui l’accés a aquestes professions haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. Així, no només estem davant d’una obligació dels treballadors sinó de les entitats que hauran de requerir aquesta acreditació als seus treballadors. 

El criteri que es proposa al portal Xarxanet.org vers les entitats (majoritàriament de lleure) és que tots els treballadors i voluntaris disposin del Certificat d'Antecedents Penals


La recomanació de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya és que es disposi del Certificat d'Antecedents Penals per a tots els responsables i monitors de les seccions on hi participin menors d'edat, malgrat la normativa estigui mancada de concreció. Ens cal prioritzar - per davant de tot - la protecció dels nostres menors, però també l'honorabilitat i la rigorositat del Bestiari Festiu i de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

FONT: http://xarxanet.org/juridic/noticies/nou-requisit-lacces-i-exercici-de-les-professions-amb-contacte-amb-menors


Imatge extreta de http://pillet.es/dia-de-la-infancia/

Extret de www.bestiari.cat