dilluns, 1 de febrer de 2016

Calendari Tradicions Catalanes 2016 - FEBRER @magimodisseny
Dins la nostra cultura d’influència cristiana, la divertida setmana de Carnaval es defineix com el període immediat a la Quaresma amb els seus 40 dies d’abstinència i sacrifici previs a la Setmana Santa. Dos personatges han representat històricament aquesta confrontació. D’una banda el rei “Carnestoltes”, personatge a qui li agrada molt beure i menjar i, de l’altra, la seva eterna enemiga la “Vella Quaresma”, una dona gran de set cames que dejuna sense poder tastar la carn.


Extret de http://magimo.net/