dissabte, 27 de febrer de 2016

4. EL GUIX · 'Els materials de #construcció a #Cervera al llarg del temps i la seva procedència', per Josep M. Llobet i Portella
Us oferim sota aquestes línies i en diferents capítols l'article 'Els materials de construcció a Cervera al llarg del temps i la seva procedència' de Josep M. Llobet i Portella, inclòs en el llibre 'Els materials de l'arquitectura popular', editat l'any 2012 per l'associació Amics de l'Arquitectura Popular.

4. El guix.

Als termes de Vergós de la Ribera i Sant Pere dels Arquells, a més de la calç, abundava el guix. Diversos pagesos de Vergós complementaven el seu treball amb l'extracció de guix. Un d'ells era Guillem Barrufet que, l'any 1486, en subministrà deu mitgeres per a l'obra de l'església de Santa Maria de Cervera. Dos anys després, fou el guixaire Joan Vilaplana, del mas d'en Miquel, del terme de Timor, qui facilità guix per a una obra cerverina. També ho féu, aquell mateix any, Joan Miret, de Briansó.

Durant el segle XVI, hi degué haver una forta demanda de guix de Vergós. Així ho fa creure tant la prohibició que feren els paers cerverins que aquest material fos tret del terme de Cervera com l'encariment que experimentà.

El fet que les autoritats cerverines poguessin fixar el preu de venda del guix que es produïa a Vergós -recordem que Vergós era un carrer de Cervera- ocasionà que, a mitjan segle XVII, els veïns de Vergós es neguessin a vendre aquest material als habitants de Cervera.

Segons l'historiador cerverí Joan Franquesa, el guix, igual que la calç, al final del segle XIX, encara era abundant als susdits termes de Vergós de la Ribera i Sant Pere dels Arquells. Aquesta abundància de guix fins i tot va donar nom a una partida de terme situada dins el districte municipal de Sant Pere dels Arquells: la partida dels Guixars del terme de Timor.


Imatge extreta de http://www.llobregos.net/fotos_llobregos.htm