divendres, 29 de gener de 2016

Es busquen colles de #bestiari per actuar a Tuïr (el Rosselló) el 23 de juliol
Cada any i dins de la segona quinzena del mes de juliol, la municipalitat de Tuïr (Rosselló, Catalunya Nord) organitza una Trobada de Gegants i Bestiari, en la qual hi col•labora l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya aportant diverses figures de bestiari festiu. L'acte és al vespre, després de sopar (que obsequia a les colles l'Oficina de Cultura i Animació) i consisteix en una Cercavila i posterior ballada de lluïment a la plaça de la República. Tuïr es troba a uns 15 km de Perpinyà. 

Les colles interessades en participar-hi hauran de presentar una proposta argumentada en la que hi figura descripció i fotografies de la figura, pressupost global de desplaçament de la figura, colla, músics i pirotècnia si cal, descripció de la part musical i d'animació, nombre de persones que es desplaçaran. D’entre totes les propostes presentades per correu electrònic a presidencia@bestiari.cat, la municipalitat de Tuïr i l’Agrupació escolliran aquelles que més s’adiguin als objectius i al pressupost de la trobada.
 
Evidentment, tindran preferència aquelles figures de bestiari que no han participat en aquesta trobada anual.

A partir de l'1 de març, es farà una valoració de les propostes presentades, per la qual cosa es recomana no demorar la tramesa de propostes. Les entitats poden demanar més informació a presidencia@bestiari.cat si els cal per establir la seva proposta.


Imatge de l'Àliga de Vilafranca, extreta de http://fm2014.vilafranca.cat/seguici.html

Extret de www.bestiari.cat