dijous, 12 de novembre de 2015

Llibres: MANUAL SOBRE EL #FOC I LA #PIROTÈCNIA EN LES #FESTES, de Jordi Bertran
Aquest llibre (...) és un treball pràctic i erudit alhora. Pràctic perquè permet afrontar les festes en les quals intervé el foc: castells de focs, correfocs, traques, tronades, mascletades, etc. amb coneixements pràctics i jurídics, per tal que no hi hagi incidents ni accidents; i erudit perquè ens introdueix en la història de la utilització del foc com a element festiu, des de l'antiguitat fins als nostres dies, quan en ple segle XX el castell de focs triomfa definitivament com a gran espectacle pirotècnic. Alhora ens dóna un important lèxic sobre la pirotècnia en l'àmbit de les terres de parla catalana, i un calendari ampli de les principals festivitats on el foc té un paper rellevant.

A més, dedica un ampli capítol i un notable annex a la legislació sobre focs artificials i grups de foc, ens dóna normes pràctiques en cas que siguin necessaris uns primers auxilis per cremades, i, finalment, proposa exemples pràctics d'elaboració dels sempre feixucs documents administratius per a l'autorització d'espectacles amb foc.

Índex
 1. Introducció
 2. La funció festiva del foc
 3. Els focs d'artifici al llarg de la història
 4. Elements patrimonials per a la recreació de festes
 5. Principal lèxic de la pirotècnia als Països Catalans
 6. El calendari i la distribució territorial del foc festiu als Països Catalans
 7. Algunes pràctiques amb foc que han desaparegut
 8. La legislació de foment i protecció del foc festiu com a patrimoni immaterial
 9. La legislació sobre l'organització i la seguretat
 10. La responsabilitat patrimonial. Exemples de sentències
 11. La producció tècnica i els recursos infraestructurals en l'àmbit de la seguretat civil. Els plans d'actuació en emergències (PAE)
 12. Els primers auxilis en casos de cremades per foc directe o per foc pirotècnic
Editat l'any 2006 pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, dins la col·lecció Eines de cultura popular


Text extret de la contraportada del llibre.