divendres, 16 d’octubre de 2015

Assemblea Ordinària de l'Agrupació del @BestiariFestiu el 24 d'octubre a #SantVicençdelsHorts

Per correu postal, tal com preveuen els Estatuts, s'ha enviat la convocatòria a l'adreça que figura en el registre d'entitats associades així com el balanç econòmic i el compte de pèrdues i guanys de l'exercici de 2014 i el pressupost per al 2015. També la documentació per retirar els títols de RGCRE aquelles persones que ho requereixin, tot i que ja s'han tramès en el seu moment per correu electrònic.

L'Ordre del Dia serà el següent:
 1. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior (El Vendrell, 10.05.2014).
 2. Memòria d'activitats.
 3. Balanç econòmic.
 4. Pressupost i projectes.
 5. Canvi de local social
 6. Catalogació del Bestiari Festiu Europeu
 7. Activitats de l'Agrupació: "La remor de les bèsties festives 2015"
 8. Nova estratègia per subvencionar activitats de les entitats federades a través de l'Agrupació.
 9. Informacions vàries: Cursos RGCRE, Ens, Assegurances i altres
 10. Festivitas Bestiarum 2015
 11. Renovació parcial de càrrecs de la Junta de Govern.
 12. Precs i preguntes.
En acabar, se servirà un berenar a tots els assistents.

Com es pot veure en l'ordre del dia, a més dels temes propis de l'assemblea, informarem d'un seguit de temes que afecten molt directament a totes les entitats, com és l'estrena d'un nou local social, la contractació d'una persona que atendrà personalment i per telèfon les consultes; la posta en marxa de la Catalogació del Bestiari Festiu que varem anunciar durant el Festivitas Bestiarum de 2014; la nova estratègia per subvencionar activitats de TOTES les entitats federades a través de l'Agrupació (a més de les que coorganitza l'Agrupació amb una entitat); temes d'assegurances; informació detallada del pròxim Festivitas Bestiarum 2015 que tindrà lloc a Vilafranca del Penedès el 21 de novembre, etc.

Les persones interessades en formar part de la Junta de Govern, poden presentar les seves candidatures segons estableixen els Estatuts. Els càrrecs a renovar enguany són els següents:

- President
- Secretària
- Vocal de Relacions Públiques i Comunicació
- Vocal d'Organització
- Vocal de Promoció i Desenvolupament

A més del correu postal, també s'ha convocat l'Assemblea a través del correu electrònic tant a les entitats com a les persones que les entitats federades ens han facilitat, tot i saber que són molt canviants.

En el supòsit que dintre d'uns dies alguna entitat no hagi rebut la convocatòria per correu postal (amb la documentació corresponent) o per correu electrònic, preguem que s'adreci a l'adreça info@bestiari.cat o per telèfon al 93 517 55 87, als matins, preferiblement en aquest horari on amb tota certesa se'ls atendrà: feiners de 12:00 a 14:00.


Informació extreta de www.bestiari.cat