dijous, 25 de juny de 2015

Vols conèixer el PLA de PAISATGE de CERVERA? Aquí el tens!
Aquest Pla de Paisatge de Cervera s’emmarca en el context de la política de paisatge engegada a Catalunya ara fa 10 anys, amb l’aprovació de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i la creació de l’Observatori del paisatge de Catalunya. Des d’aleshores s’han anat aprovant els diversos Catàlegs de paisatge, entre ells el de les Terres de Lleida, l’any 2008.

El salt a una escala de major detall com en el cas del present pla de paisatge, d’àmbit municipal, suposa uns reptes metodològics importants. En aquest cas, s’ha optat per fer una primera aproximació al paisatge del municipi (capítol 1. Aproximació al paisatge), per contextualitzar i exposar com és el paisatge i quins son els seus trets més característics. Així, en aquest capítol, es realitza una descripció general del medi físic i dels principals usos del sòl actuals, que són l’expressió de la interacció entre els elements naturals i les activitats humanes. Aquí també és descriuen aquells aspectes més rellevants que el Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida referencia en relació al municipi de Cervera.

En un segon capítol (2. Diagnosi del paisatge) és pretén conèixer com valoren el paisatge els diversos agents del municipi, així com també quins aspectes del mateix creuen que caldria millorar. El ric teixit social i associatiu del municipi de Cervera ha estat un dels grans facilitadors d’aquesta tasca, amb la participació i implicació de múltiples entitats. La identificació de valors i impactes en el paisatge, han estat precisats pels agents en les diverses sessions participatives que s’han realitzat.

Finalment, el darrer capítol (3. Objectius i accions), i partint de la diagnosi del paisatge, es destina a plantejar com creuen els agents de paisatge del municipi que hauria de ser el paisatge en un futur, a partir de la determinació dels Objectius de Qualitat Paisatgística. A partir d’aquests objectius, els agents determinen també quines accions són les que permetrien assolir-los, i es comprometen en la seva implementació.

És en aquest darrer punt on rau una de les singularitats del present pla de paisatge. El fet que els agents de paisatge es comprometin en la implementació de les diverses accions, és un pas endavant en el compromís de la societat en relació a aquelles qüestions que l’afecten directament. En aquest cas la qualitat paisatgística del municipi on hi estan vinculats.

I, en relació a la implicació ciutadana, és important remarcar quina ha estat la gènesi del present document. Al municipi de Cervera son diverses les entitats que, a través de les seves tasques habituals, demostren una preocupació i una implicació en la gestió del paisatge. Algunes, com el Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra, venen desenvolupant activitats vinculades a la gestió i valorització de diversos paisatges naturals. Altres, com l’Associació Cultural Fòrum l’Espitllera, organitzen xerrades o fan publicacions, entre altres tasques, encaminades a la conscienciació dels valors paisatgístics en el seu conjunt. Fruit d’aquestes inquietuds vers el paisatge, i de la sensibilitat de la Paeria de Cervera en aquesta qüestió, es va decidir incloure l’elaboració del Pla de paisatge municipal en el Pla de Govern de Cervera 2014-2015, presentat al desembre de 2013.

Finalment, cal remarcar que el Pla de Paisatge de Cervera està concebut com un document viu, dinàmic, obert, i flexible, que caldrà anar revisant i adaptant d’acord al ritme d’implementació del mateix, a les pròpies dinàmiques del paisatge, així com a les demandes i inquietuds dels agents de paisatge i de la ciutadania cerverina en general.

El Pla de Paisatge de Cervera s’ha realitzat entre principis d’octubre de 2014 i finals de març de 2015.

Els seus autors han estat:
  • Sergi SALADIÉ. Geògraf. Professional autònom especialitzat en planificació territorial, energia i paisatge, i professor associat a la Universitat Rovira i Virgili.
  • Carla BONFILL. Estudiant en pràctiques del Grau de Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat Rovira i Virgili.Documentació extreta de www.cerverapaeria.cat