dijous, 21 de maig de 2015

Impuls al Centre de Cultura Popular i Tradicional de Vilanova

Ja fa vuit anys que una comissió cívica integrada per diverses persones vinculades al teixit associatiu de la ciutat es va constituir en grup de treball per elaborar un projecte per crear el Centre de Cultura Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú.

La intenció d’aquest col·lectiu és dotar d’un equipament de referència que vetlli per la preservació dels aspectes patrimonials de la cultura popular i tradicional, per tal d’apropar a la ciutadania les festes de la ciutat i crear espais de trobada per les entitats vinculades a la cultura tradicional i popular que serveixin de consulta, debat i col·loquí. Aquest espai hauria d’exercir d’espai de promoció del FIMPT i acollir l’exposició d’artistes gràfics de la ciutat al voltant de la cultura popular, de crear circuits de difusió, investigació i dinamització del cicle festiu de la ciutat. Una altra de les missions d’aquest centre seria guardar i conservar els elements festius actuals i reagrupar els elements festius antics, tot creant un arxiu de Cultura Popular i Tradicional de mans de l’Arxiu Històric Comarcal. Igualment, aquest espai hauria d’acollir els col·lectius vinculats al cicle festiu: Federació d’Associacions del Carnaval, Pabordes de la Festa Major i Comissió de Protocol.

L’església de Sant Josep, propietat de la Fundació Privada Sant Antoni Abat, és un element patrimonial de la ciutat que s’està degradant amb el pas del temps i ja fa temps que resta tancat al públic. Aquest equipament, per la seva ubicació i característiques físiques, ha estat valorat en diverses ocasions com l’espai ideal per acollir el projecte del Centre de Cultura Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú. Els impulsors de la iniciativa s’han posat en contacte en diferents ocasions amb els representants de la fundació privada i el govern de la ciutat per avaluar la possibilitat d’ubicar-hi aquest centre. Finalment, el 26 gener de 2015, es va portar a debat la proposta a la Junta de Patrons de la Fundació Privada de Sant Antoni i es va acordar la voluntat de treballar en benefici de la mateixa. Per aquesta raó, s’ha treballat per a consensuar un document de compromís entre la fundació privada, els representats de la comissió cívica i l’Ajuntament vilanoví, signat el 13 de maig, amb l’objectiu de reflectir la voluntat de les parts signatàries per constituir un grup de treball que determinarà les condicions d’ús de l’equipament i en definirà el model de gestió. Els representants de la comissió cívica, encapçalats per David Grau, es comprometen a promoure la constitució d’una associació cultural sense ànim de lucre amb l’objectiu de representar les entitats i persones que donin suport al projecte Centre de Cultura Popular i Tradicional i treballar, conjuntament amb l’Ajuntament de la ciutat i la Fundació Privada Sant Antoni Abat, per aconseguir la seva ubicació a l’església dels Josepets.


Informació extreta de http://xarxapenedes.cat/lesglesia-dels-josepets-acollira-el-centre-de-cultura-popular-i-tradicional-de-vilanova-i-la-geltru/