diumenge, 1 de març de 2015

Jocs populars i tradicionals dels Països Catalans: XARRANCA




Xarranca

Material: Una pedra i guixos per dibuixar el joc a terra

Nombre de jugadors: Mínim 2

Objectiu: Aconseguir passar per tots els números

Desenvolupament del joc:

La xarranca és un joc tradicional en què cal dibuixar a terra unes caselles numerades amb una forma concreta i que són el camp on es juga.

Cadascun dels jugadors, per torns, llança una pedra a la casella que li toca. Es comença pel número 1 i es va pujant fins al 10 a mida que s’aconsegueix completar el recorregut. La pedra ha de caure dins la casella corresponent, llavors es comença a fer el recorregut per la xarranca saltant a peu coix i saltant per sobre, sense tocar sobre la casella que té la pedra. Cal fer el camí d’anada i tornada saltant sense trepitjar cap línia i sense posar el peu que va en alt al terra. Només quan s’arriba a dalt de la xarranca, el número 10 o el cel, es pot girar posant els dos peus a terra.

També es poden posar els dos peus a terra quan es passa per les caselles que estan de costat (generalment el 4 i el 5 i, a vegades, també el 7 i el 8), però només si no tenen la pedra. Quan es fa el camí de tornada, també a peu coix, i s’arriba a la casella on hi ha la pedra, el jugador s’ha d’ajupir a peu coix, recollir la pedra i acabar el camí de tornada.

Guanya qui aconsegueix fer el recorregut passant per tots els números.


Extret de https://www.omnium.cat/contingut-programa/xarranca