diumenge, 10 de juliol de 2016

Llibres: 'MANUAL DE DESCRIPCIÓ COREOGRÀFICA DE BALLS DE BASTONS', de Montserrat Garrich, Anna Vinyoles i Insa, i Núria Vinyoles i Insa
El passat 30 de gener va tenir lloc a la sala d'actes de La Casa dels Entremesos de Barcelona, seu de l'Esbart Català de Dansaires, la presentació del Manual de descripció coreogràfica de balls de bastons,  la darrera publicació de l’entitat, de les autores Montserrat Garrich, Anna Vinyoles i Insa i Núria Vinyoles i Insa, les tres sòcies de l’Esbart i bastoneres des de fa anys.

L’any 1999, les mateixes autores van publicar el Manual de descripció coreogràfica de dansa tradicional que estableix un sistema de descripció coreogràfica per plasmar un ball amb tots els seus elements i sempre en relació a la música que l’acompanya. L’obra que ara es presenta és una concreció d’aquest sistema, en relació amb l’aplicació als balls de bastons.

La descripció d’una dansa i els seus elements és una tasca difícil i feixuga per la gran quantitat d’elements que hi intervenen: els balladors, l’espai, els temps, la pauta musical, els punts de dansa, les evolucions, el caràcter, etc.  Encara és més complex quan en el ball s’usen elements, estris o objectes, alguns dels quals amb un paper i presència molt important.  El cas dels bastons, sense els quals no es concep aquest tipus de ball, és un dels més complicats de descriure, ja que als elements mencionats abans cal afegir: quin bastó pica i en quina posició i direcció ho fa, amb qui pica cada bastoner o bastonera, com es mou el grup de bastoners, etc. Aquesta complexitat és encara més acusada a causa de la multiplicitat i diversitat de colles, de maneres de picar, d’evolucions, de denominacions, etc. Per tot plegat, idear un sistema de descripció que s’ajusti totalment a la manera de fer de cada colla i de cada ball requereix tenir en compte molts aspectes.

L’objectiu principal del Manual de descripció coreogràfica de balls de bastons és descriure un ball de bastons, amb la mínima ambigüitat possible. Així doncs, el treball té diverses finalitats: servir de guió per recordar un ball, transmetre una coreografia determinada en el si d’una colla bastonera, documentar les noves coreografies o les que s’han deixat de ballar, ajudar al traspàs generacional, deixar constància de balls que s’han perdut i només queden en la memòria de bastoners grans i, en definitiva, servir a totes aquelles persones que estudien o s’interessen pel ball de bastons.  És una eina que es pot complementar amb enregistraments sonors i audiovisuals. S’ha procurat que el sistema elaborat sigui capaç d’adaptar-se a les particularitats i als trets propis de cada ball.

El Manual de descripció coreogràfica de balls de bastons conté les abreviatures, els símbols, la terminologia i altres recursos per poder fer-ne una descripció. Es planteja, com en l’obra precedent, la presentació d’un dossier sobre un ball de bastons en què es reuneixi tota la informació sobre aquest ball (context, música, coreografia, gràfics, bibliografia i fonts d’informació, etc.).

A l’obra s’hi troba com organitzar tota la informació sobre un ball de bastons i presentar-la en un dossier; com plasmar sobre un paper la disposició espacial d’una colla de bastoners; com diferenciar els grups de bastoners dins d’un ball i, si es dóna el cas, com individualitzar els bastoners o concretar-ne particularitats (el cap de colla, per exemple); com relacionar la música i la coreografia d’un ball de bastons; com explicar i fer entenedora la combinació del joc dels bastons i els seus paràmetres: el lloc del cop, la posició dels bastons, l’acció del bastó, la direcció del moviment, etc.; com representar les evolucions coreogràfiques d’un ball de bastons; i també els elements complementaris a la coreografia: la indumentària, tipus de bastó, els instruments musicals que l’acompanyen, etc.

Entre els recursos que ofereix el Manual, cal destacar per la seva novetat: el gràfic de les posicions d’un bastó, la tabulatura dels cops dels bastons i els quadres per explicar les picades. El conjunt del llibre ofereix nombrosos exemples perquè el lector els pugui copiar, adaptant-los a cada ball concret.

Per ajudar els interessats a aplicar el Manual de descripció coreogràfica de balls de bastons i els recursos que ofereix, l’Esbart Català de Dansaires ha programat una sessió monogràfica sobre Descripció de balls de bastons que es realitzarà el dissabte 7 de març, en sessió de matí i tarda.


Informació extreta de http://www.tornaveu.cat/article/10445/lesbart-catala-de-dansaires-presenta-un-manual-de-descripcio-coreografica-de-balls-de-bast