dimecres, 3 de desembre de 2014

L’Impost de Societats, obligatori per a totes les entitats a partir de l’exercici 2015
A finals de novembre, es va aprovar la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats que afectarà les entitats no lucratives a partir de l’1 de gener de 2015.

La principal novetat és que s’eliminen els supòsits que eximien algunes entitats d’haver de presentar l’impost.

A partir d’ara, qualsevol entitat -encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu volum- estarà obligada a presentar l’Impost de Societats.

Principals conseqüències

La llei afectarà els exercicis iniciats a partir de gener de 2015. Això vol dir que, malgrat que l’impost no s’haurà de presentar fins 2016, les entitats hauran de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes.

D’altra banda, la reforma fiscal referent a l’Impost de Societats no afecta les entitats acollides a la Llei 49/2002, com fundacions i associacions declarades d’Utilitat Pública. Les entitats amb aquest tipus de règim fiscal estaran obligades com fins ara a presentar l’Impost de Societats i continuaran tributant al 10% per aquelles rendes no exemptes que puguin tenir.


Informació extreta de http://xarxanet.org/economic/noticies/aprovada-la-reforma-fiscal-referent-limpost-de-societats