dilluns, 22 de desembre de 2014

Cinc commemoracions en cultura popular i associacionisme pel 2015
El Govern de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de la cultura popular i l’associacionisme, ha acordat cinc commemoracions per l’any 2015:
  1. 150è aniversari del naixement del compositor Enric Morera i Viura, gran impulsor del cant coral.
  2. 150 anys del naixement de Juli Soler i Santaló, enginyer i excursionista, animador del Centre Excursionista de Catalunya i fotògraf.
  3. 125è aniversari del naixement de Joan Amades i Gelats, folklorista, de formació autodidàctica; des del 1915 fins a la seva mort desplegà una intensa activitat en l’estudi i la replega de material folklòric català.
  4. Centenari de la mort de Cels Gomis i Mestres, insigne folklorista.
  5. 100 anys de la creació de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya, iniciativa de Tomàs Carreras amb la col·laboració de Josep M. Batista i Roca i de nombrosos historiadors, etnòlegs, folkloristes, literats, excursionistes i religiosos de l’època.
Des de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals es convida a la ciutadania i a entitats a informar-los de totes aquelles activitats que s'organitzin en relació amb les esmentades commemoracions per tal de poder-ne fer la màxima difusió. 


Imatge d'Enric Morera extreta de http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0044403.xml#.VJWOrcEAc

Informació extreta de http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/N_Commemoracions_2015