dimecres, 31 de desembre de 2014

Aprovat el PLA NACIONAL DE FOTOGRAFIA per preservar el patrimoni fotogràfic català
El Consell Executiu de la Generalitat, reunit ahir en sessió ordinària, va aprovar el Pla Nacional de Fotografia amb l’objectiu d’impulsar l’elaboració dels instruments de protecció i descripció del patrimoni fotogràfic català. El Pla preveu un tractament integral i específic que integri els elements que ja tenen actius i en funcionament els diferents sistemes vinculats al patrimoni cultural fotogràfic, especialment pel que fa arxius, cens, fons i col·leccions.

També preveu constituir una Comissió d’impuls que serà l’instrument mitjançant el qual s’endegaran les iniciatives necessàries per preservar el patrimoni fotogràfic català, no només com a recurs per documentar fets històrics, sinó també com a font d’expressió artística i disciplina en la qual Catalunya ha excel·lit.


Imatge del carrer Combat, any 1961, extreta de http://cervera-llambordes.blogspot.com.es/2006/04/empedrat-al-carrer-combat.html

Informació extreta de http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-govern/5141/govern-restableix-condicions-retributives-personal-generalitat-lexercici-2015.html