divendres, 13 de desembre de 2013

Pla de govern de la Paeria de Cervera 2014-2015

Ahir al vespre l'actual equip de govern actual de la Paeria de Cervera va presentar a l'Auditori el document "Pla de Govern de Cervera 2014-2015", on consta la relació d’accions que tenen previstes portar a terme els propers dos anys.


El Pla inclou 308 accions, que es distribueixen en 10 àrees de treball:
  • Economia (promoció econòmica, turisme, fires i mercats, i agricultura)
  • Cohesió Social i Serveis a les Persones (salut, educació, joventut, gent gran, esports, habitatge, serveis socials, i serveis funeraris)
  • Cultura (patrimoni cultural, festes i Aquelarre)
  • Hisenda i Intervenció (hisenda, pressupost, comptabilitat, i control intern)
  • Planificació, organització i personal (recursos humans)
  • Secretaria, Registre i Padró (béns, contractes, responsabilitat patrimonial, actes i acords, i arxiu)
  • Interior (governació, seguretat i mobilitat)
  • Màrqueting i Comunicació (màrqueting, comunicació, noves tecnologies, protocol i relacions institucionals, i imatge corporativa)
  • Participació Ciutadana (participació ciutadana, entitats, associacions de veïns i pobles Agregats, i Oficina d’Atenció Ciutadana)
  • Territori (urbanisme, POUM, paisatge, Pla de Barris, serveis municipals, medi ambient, i pobles agregats).
També s'inclouen en el document altres actuacions de futur (grans equipaments i inversions), així com el seguiment i avaluació de tot el Pla de Govern. 

Informació extreta de www.cerverapaeria.cat