diumenge, 24 de novembre de 2013

Plans d'autoprotecció i activitat festiva
El 31 de maig de 2012 va tenir lloc al Museu d'Història de Catalunya la jornada formativa 'Plans d'Autoprotecció i activitat festiva', organitzada per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals i l’Associació Professional de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya. La jornada es plantejà per estudiar l’aplicació de la Llei de regulació administrativa dels Espectacles públics i les Activitats recreatives (11/2009), el Reglament que la desenvolupa (Decret 112/2010), el Decret de Plans d’Autoprotecció (Decret 82/2010) i la figura dels Plans Especials Municipals com a eines d’autoprotecció aplicades a l’activitat festiva i a altres elements de la cultura popular i tradicional.

Us oferim a continuació tres documents de la jornada molt interessants, i que il·lustren molt bé el contingut dels temes tractats:

Jordi Sunyer, Tècnic de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès:  "Llei d'espectacles (Llei 11/2009) i el Reglament que la desenvolupa (D112/2010). Com afecta a les activitats culturals? Quan són necessàries les llicències?"    


Cinta Salvany, Tècnica de Protecció Civil de Granollers: "Decret 82/2010 de PAU - Plans d'autoprotecció: Per què? Tipologies. La interpretació correcta i el rol de l'Ajuntament com a organitzador i no organitzador. Exemples pràctics."  


Xavier Jovés, Tècnic de Protecció Civil de Manresa: "Plans Especials Municipals, l'alternativa als plans d'autoprotecció. Avantatges i desavantatges. Exemples pràctics."


Imatge extreta de http://www.ags.cat/pau/assessorament/plaautoproteccio.html

Texts extrets de cultura.gencat.cat/cpt/‎