dijous, 21 de novembre de 2013

El Carnaval de Solsona posa ordre a l'ús de la imatge dels seus elements festius
El Carnaval de Solsona (el Solsonès) vol posar ordre a l'allau de productes, records i elements comercials que es posen a la venda amb la imatge dels seus elements folklòrics. Inspirant-se en el model de la marca de La Patum, el Carnaval vetllarà per garantir el bon ús de la imatge dels gegants i improperis, la qualitat dels productes i els drets referents a la propietat intel·lectual, revertint alhora els beneficis en la conservació d'aquests mateixos elements. 

L'Associació de Festes del Carnaval de Solsona (AFCS), entitat legalment constituïda, organitza des de l'any 1983 les festes del carnaval a la ciutat de Solsona sent els hereus de l'antiga Joventut Solsonina, entitat que recuperà la festa de la ciutat l'any 1971. 

En el transcurs dels anys, l'AFCS ha anat adquirint tota una sèrie de gegants, bestiari, carrosses i altres elements artístics que han esdevingut la imatge del Carnaval de Solsona i a la vegada convertint-se en tot un patrimoni festiu i artístic únic al país. Tots aquests béns són propietat seva, però com que són fruit d'una creació artística, la seva propietat intel·lectual resideix en l'autor, comportant així uns drets morals, patrimonials i compensatoris que calen ser reconeguts i respectats. 

En els darrers anys hi ha hagut un notable interès per part de comerciants, artesans i empresaris per a realitzar productes relacionats amb el Carnaval de Solsona utilitzant la imatge dels seus elements, i ara s'ha decidit posar-hi ordre. 

Per fer efectiva aquesta regulació, l'AFCS concedirà la nomenclatura de "producte autoritzat" als productes que utilitzin la imatge dels béns del Carnaval de Solsona. En cap cas no es vol prohibir la producció o comercialització de productes relacionats amb la festa, però sí que sotmetrà a una regulació aquells comerciants, artesans, empresaris i professionals que, de forma voluntària, mostrin interès en produir o comercialitzar productes amb la catalogació de "producte oficial"

Per aconseguir el segell, s'haurà de presentar una petició per escrit, amb el producte un cop hagi superat tots els controls de qualitat necessaris per a la seva comercialització, amb la conformitat de l'AFCS, que estudiarà el producte per comprovar que es fa un bon ús de la imatge dels béns artístics del carnaval, així com de la seva qualitat. 

L'autorització és per a un any, i la prorroga serà automàtica i anualment tret de renúncia del seu titular. 

Com a contraprestació, a fi de col·laborar amb el Carnaval, els professionals que comercialitzin productes autoritzats, pagaran un 5% de les vendes a l'AFCS que aquesta destinarà a actuacions relacionades amb la conservació, manteniment i organització de la festa i del patrimoni artístic d'aquesta. Cada any es realitzarà el seguiment dels productes venuts i el corresponent pagament. 

Per identificar el producte, l'AFCS lliurarà als professionals uns adhesiu que hauran de ser enganxats al producte a comercialitzar. A més, seran anunciats a la web oficial del carnaval, i també seran els productes que l'AFCS adquirirà en cas que hagi de realitzar obsequis o premis. També s'oferirà vendre'ls a la botiga del Carnaval i en una futura botiga virtual. 

Inventari de béns artístics propietat de l'AFCS:

Béns artístics obra de l'artista Manel Casserras Boix: 
  • GEGANTS: 4 Gegants vells del Carnaval de Solsona, Gegant Boig, Geganta Boja, Mocós, Geganteta, Tòfol-Nano, Comte de l'Assaltu, Olímpic, Pep dels Oriols i 4 gegantons reproducció dels gegants bojos. 
  • BESTIARI: Cuca Fera, Els ruquets, El Xut, la draca, 4 nans i el ruc 
  • ALTRES: Figura estatueta gegant Boig, Figura estatueta gegant Boig mig cos, Figura estatueta Mata-ruc d'honor 
  • CARROSSES: El cargol, els gnomos, el gat i la rata, el barco i Mortuori. 
Béns artístics obra de l'artista Josep Manel Casserras Solé 
  • BESTIARI: La vaqueta, caps dels Indiots i el ruquet 
  • ALTRES: Figura Mocós Pis, 2 figures agutzils carnaval, Figura estatueta Popurri Carnaval
Informació extreta de http://www.naciodigital.cat/laflama/noticia/2579/carnaval/solsona/posa/ordre/us/imatge/dels/gegants/bojos