dijous, 17 d’octubre de 2013

L’aportació de les entitats de cultura popular a la societat
Extret de l'article de la llicenciada en literatura catalana Montserrat Garrich i Ribera 'Els esbarts dansaires: les associacions al voltant de la dansa', publicat a la revista 'Canemàs. Revista de pensament associatiu', núm. 2, hivern-primavera 2012.

L'aportació de les entitats de cultura popular a la societat

Aquesta darrera reflexió parteix dels anys compartits en associacions culturals i vol anar més enllà de les activitats fetes per cadascuna d'elles, dels projectes realitzats, de les activitats organitzades, de les publicacions editades, etc., i més enllà també de la història particular de cada una de les persones que en algun moment o altre han format part d'aquestes associacions de cultura popular. Cal destacar la incidència i contribució d'aquestes entitats a la societat barcelonina, als barcelonins i barcelonines, i a la mateixa ciutat de Barcelona en les diferents facetes en les quals han incidit i incideixen. Totes elles donen la importància justa i merescuda al projecte i activitat d'una associació de cultura a la ciutat de Barcelona o de qualsevol altra població de Catalunya.

En resum, hem agrupat les bondats i beneficis d'una associació de cultura popular en 4 grans àmbits: el personal, el social, el patrimonial i l'artístic.

Incidència personal

1. Desenvolupament personal: contribució a la convivència amb persones de diferents edats, orígens, estils de vida, nivells culturals, costums, etc.; contribució a la responsabilitat per l'espai i l'activitat compartida; promoció de tasques de responsabilitat en exercir algun càrrec de l'estructura de l'entitat, experiència que més endavant és aplicada a altres àmbits personals, laborals, socials o polítics.

2. Desenvolupament físic: contribució al desenvolupament físic de totes les persones que desenvolupen alguna activitat, sigui ballar, portar gegants, fer castells, etc.

3. Suport en situacions personals difícils: les associacions de qualsevol tipus, com qualsevol altre grup humà, contribueixen a la superació de situacions personals difícils (malalties greus, separacions, integració, defuncions familiars, etc.).

4. Coneixement del territori: les entitats de cultura ofereixen també la possibilitat d'adquirir coneixements del territori, especialment de Catalunya, gràcies a les activitats fetes en altres poblacions i gràcies també a la localització geogràfica d'altres manifestacions o grups semblants.

5. Formació: contribució a la formació i a l'assessorament del personal de l'ensenyament i al dedicat a activitats relacionades amb el temps lliure (mestres, professors de secundària, monitors d'esplai i grups de lleure, etc.).

6. Oferta d'activitats per al temps lliure: l'activitat que ofereixen les associacions és una més del camp de la cultura i especialment de la cultura popular.

Incidència social

1. Promoció de l'associacionisme: contribució a la cohesió social a través de la pertinença a un grup, entitat, associació, col·lectiu, etc.

2. Contribució a la integració: totes les entitats de cultura popular han servit i serveixen de canal per contribuir a la integració de nouvinguts a la ciutat, abans amb la integració de persones procedents de l'estat espanyol, i ara amb ciutadans que cada vegada arriben de més lluny. Un aspecte que també cal destacar és la integració lingüística ja que molts immigrants han començat a entendre i han après a parlar català a les associacions i entitats.

3. Contribució al benestar de col·lectius desafavorits: les associacions anualment realitzen per iniciativa pròpia activitats en residències de gent gran, hospitals, centres de disminuïts, etc.

4. Suport als afectats per desastres naturals, epidèmies, etc. gràcies a la contribució econòmica i a la participació de les associacions en activitats organitzades, sovint, conjuntament amb altres col·lectius a benefici dels damnificats per desastres naturals o afectats per malalties.
Incidència patrimonial

1. Contribució a la conservació del patrimoni immaterial gràcies a la tasca de recopilació, classificació i estudi de la informació referida a cada una de les activitats (imatgeria festiva, balls i danses, etc.).

2. Contribució al retorn de manifestacions culturals en diverses poblacions: facilita la informació necessària a aquelles persones, entitats o ajuntaments que han volgut començar una activitat o tornar a reprendre-la a la seva població o barri després d'haver-la perdut en el decurs de la història.

3. Contribució a l'estudi de les manifestacions culturals gràcies a la tasca de recopilació d'informació, classificació i estudi de dades, ja sigui informació musical, coreogràfica, sobre la indumentària, etc.

4. Contribució a la difusió de la cultura catalana gràcies a l'organització de cursos, presentacions de llibres, participació a jornades, congressos, taules rodones, etc. i també a la possibilitat d'accés als fons documentals de les associacions.

5. Contribució al calendari festiu de Barcelona gràcies a l'organització d'activitats i a la presència dels components de les associacions a les festes de ciutat.

Incidència artística

1. Formació en activitats artístiques: faciliten la transmissió del coneixement a tota persona que ho desitgi.

2. Pràctiques de música, dansa, activitats relacionades amb els gegants, els castells, etc., accessibles a tots aquells que ho desitgin, al marge de les possibilitats físiques personals de cadascú.

3. Facilitar el coneixement dels requeriments d'un espectacle oferint a tota persona que participa d'una associació la possibilitat de conèixer aquests requeriments.

4. Inspiració: la cultura popular ha servit d'inspiració per a la creació d'espectacles absolutament innovadors i trencadors (Comediants, La Fura dels Baus, Dagoll Dagom, etc.), i d'inspiració de les avantguardes artístiques del segle XX, que fugint de l'academicisme troben en la cultura popular els elements necessaris per a la inspiració (pensem en l'art de Miró i en el desenvolupat fins al Pop Art Americà).

Les persones que participen d'un col·lectiu de cultura popular, sigui un esbart dansaire o de qualsevol altre tipus, ho fan al marge dels seus orígens, estudis i activitats professionals i, en conseqüència, la seva implicació pot ser total ja que no hi estan subjectes ni per remuneració econòmica, ni per cap condicionament que afecti el món del treball. Hom fa el que fa bàsicament perquè vol. Per això, aquests col·lectius poden implicar-se totalment en una iniciativa que com la Casa dels Entremesos necessita esforç, equilibri i dedicació. I és justament per això que cal reconèixer a totes i cada una de les entitats de cultura popular del nostre país el mèrit de dur a terme qualsevol projecte per poder valorar, en la justa mesura, la seva importància i benefici per al conjunt de tota la societat.