dissabte, 26 d’octubre de 2013

Enquesta europea per avaluar la dimensió del moviment coral
L'European Choral Association-Europa Cantat, juntament amb 13 altres organitzacions sense ànim de lucre d'onze països, han implementat una enquesta per estudiar la vida coral europea en el marc del projecte VOICE. El MCC-Moviment Coral Català n'és un dels partners.

El propòsit de "Singing Europe" és reunir dades reals i actualitzades sobre la gent que canta collectivament a Europa. Aquesta informació ajudarà les organitzacions europees i nacionals a establir programes més adequats a les necessitats reals de les persones que canten. També permetrà elaborar argumentaris per incidir les polítiques de suport al desenvolupament del cant en la nostra societat.

L'enquesta, disponible en català, també ha de permetre demostrar la vitalitat i identitat de les corals catalanes. Des del Butlletí de la Cultura Popular i l'Associacionisme encoratgem a la participació d’entitats i associacions corals catalanes.

Informació extreta de cultura.gencat.cat/cpt/‎