dimarts, 21 de maig de 2013

Ball de bastons, visca la terra!

La revista basca Jentilbaratz - Cuadernos de Folklore ha publicat l'article titulat "Ball de bastons, visca la terra! Danzas de palos e independentismo en Cataluña", dels autors Àngel Vallverdú i Daniel Vilarrubias.

L'article descriu el fenomen ocorregut al món bastoner a partir de la primera dècada del segle XXI amb l'aparició de nous catalitzadors que propicien l'aparició de més colles bastoneres, mogudes per un sentiment obertament independentista i amb la reivindicació com a leitmotiv. Els autors pretenen deixar constància d'aquestes noves dinàmiques en el món bastoner català a nivell de producte, de performance i organitzatiu.Document facilitat pel Daniel Vilarrúbias, dvilarrubias@yahoo.es

Text extret de http://www.balldebastons.cat/article-ball-de-bastons-visca-la-terra-danzas-de-palos-e-independentismo-en-cataluna