dissabte, 16 d’abril de 2016

8. EL #VIDRE · 'Els materials de construcció a #Cervera al llarg del temps i la seva procedència', per Josep M. Llobet i Portella
Us oferim sota aquestes línies i en diferents capítols l'article 'Els materials de construcció a Cervera al llarg del temps i la seva procedència' de Josep M. Llobet i Portella, inclòs en el llibre 'Els materials de l'arquitectura popular', editat l'any 2012 per l'associació Amics de l'Arquitectura Popular.

8. El vidre.

Sabem que, almenys des de mitjan segle XIV, hi havia vidriers establerts a Cervera. Una notícia de l'any 1377 encara és més explícita, ja que ens informa de l'activitat d'un mestre del forn del vidre anomenat Francesc Roger. Així, consta que aquest artesà havia subministrat vidre a un matrimoni que tenia una taula on es venia aquest producte. Les activitats del mestre de vidrieres Colí de Maraya, que durant el primer quart del segle XV féu diverses vidrieres per a l'església cerverina de Santa Maria, degueren propiciar la fabricació de vidre a la vila. No és, però, fins a la primera meitat del segle XVI que trobem un altre vidrier establert a Cervera: Guillem Robert, el qual havia comprat una casa situada dins la població.

Un vidrier veí de Cervera que tingué un final tràgic fou el francès Giralt Lacambra. Aquest mestre, l'any 1628, fou penjat a la forca per haver mort d'un tir de pedrenyal el seu cunyat Joan Segals.

9. Conclusions.

A partir de la informació comentada anteriorment, podem concloure que els cerverins disposaren al llarg del temps de tots els materials usuals en la construcció. També tingueren a la seva disposició els coneixements i els treballs de mestres i obrers hàbils en les tasques relacionades amb la construcció. Tot això degué propiciar, sens dubte, el creixement de la població.

Tots aquests materials utilitzats en l'edificació, llevat de la fusta i el ferro, es trobaven o eren produïts a la vila, dins el seu terme o en poblacions properes. Pel que feia a la fusta era portada des d'Artesa de Segre o des de Balaguer, poblacions que es trobaven relativament pròximes a Cervera. Quant al ferro, en una ocasió va ser portat de Lleida i en una altra, de Barcelona.


Imatge extreta de http://jmabadia.blogspot.com.es/2011/02/vitralls.html