dimecres, 17 de febrer de 2016

2. LA CALÇ · 'Els materials de construcció a #Cervera al llarg del temps i la seva procedència', per Josep M. Llobet i Portella
Us oferim sota aquestes línies i en diferents capítols l'article 'Els materials de construcció a Cervera al llarg del temps i la seva procedència' de Josep M. Llobet i Portella, inclòs en el llibre 'Els materials de l'arquitectura popular', editat l'any 2012 per l'associació Amics de l'Arquitectura Popular.

2. La calç.

El fet que hi hagués força calç dins els termes de poblacions molt properes a Cervera, com Vergós de la Ribera -que era considerada un carrer cerverí- o Sant Pere dels Arquells, entre altres, va fer que aquest material es trobés a l'abast dels constructors cerverins. Segons un document de l'any 1401, la calç la coïen els teulers, encara que pocs anys després van ser construïts dos forns de calç dins el terme de Cervera, un als plans de Bonifaci i l'altre al Monjo.

La calç podia ser en llosa -calç viva- o fosa -calç morta-. Diverses partides de calç en llosa van ser portades a Cervera procedents de Pujalt i Sant Pere dels Arquells, mentre que algunes remeses de calç fosa eren subministrades pel teuler cerverí Guillem Cerveró.

La calç, a les acaballes del segle XIX, encara era abundant als termes de Vergós i Sant Pere dels Arquells. Cuita en forns construïts prop de les pedreres i mòlta en indústries situades dins la ciutat de Cervera ocasionà, durant la primera meitat del segle XX, l'establiment a la població de diverses fàbriques de ciment, alguna de les quals encara funciona en l'actualitat.


Imatge extreta de http://www.masmallorca.cat/productes-tipics/forns-de-cals-i-els-calciners-mallorca.html