dissabte, 5 de novembre de 2016

El glossari diabler de Ramon Vallverdú (i 17): la V de #Valona i de #Versots · @FocEnDansa
Finalitzem avui el repàs al glossari del fet diabler que ens ofereix el Ramon Vallverdú en el seu llibre 'Foc en dansa. Els balls de diables tradicionals del Penedès i el Camp de Tarragona' (l'Arboç, 2006).

Avui, la V, la darrera lletra d'aquest recull de termes diablers...

V.

Valona: Capa curta que generalment només tapa la part superior de l'esquena, les espatlles i el pit.

Vareta: Peça prima de ferro, de forma cilíndrica, que surt del cap del ceptrot, en sentit vertical o amb certa divergència, i que serveix per posar-hi les carretilles o sortidors. Les carretilles, un cop enceses, roden mantenint el clau com a eix. Els sortidors queden fixats al clau. El nombre de varetes i la seva llargada varia en cada ceptrot.

Versos: Nom amb què anomenen algunes colles els versots.

Versots: Part del ball parlat formada per uns textos rimats satírics destinats a criticar la vida social i política del poble o del país, que en algunes colles han substituït els antics versos que feien referència als set pecats capitals o als deu manaments. Altres colles els han incorporat a continuació del ball parlat o en algun altre moment de la seva actuació. Es creu que es van començar a incorporar al ball parlat dels balls de diables a final del segle XVIII i principi del XIX.

Víbria: Bèstia fantàstica en forma de serp i de drac que ja participava a les processons de Corpus al segle XV. Actualment també la podem trobar a les cercaviles de les festes populars.Imatge extreta de  http://www.fromoldbooks.org/DelamotteOrnamentalAlphabets/pages/051-16th-Century-letter-v/