dijous, 28 d’abril de 2016

Espais públics de #Cervera: LA PLAÇA MAJOR
Els porxos d'aquesta plaça, construïts a partir de 1401, seguien tot el carrer Major, però actualment només en queden dos petits trams al final.

L'Ajuntament es va construir el segle XVII sobre altres estructures que són encara apreciables en alguns llocs de l'edifici. Es va ampliar el segle XVIII per la part de llevant (és apreciable a simple vista per la desigual juntura vertical de les pedres). En l'austera façana destaquen les mènsules situades sota els balcons, cada grup de les quals representa, de dreta a esquerra: les virtuts que havien de tenir els comerciants, els cinc sentits, i en la més recent, els motius relacionats amb la presó.

A l'interior, a peu pla i a mà dreta, des de les oficines, s'accedeix al pou del gel i a la capella de Santa Eulàlia, d'estil gòtic (segle XIV), visible també des del carrer de Santa Maria. A sobre mateix, hi ha l'antiga Taula de Canvi, important institució municipal. Al primer pis, pel saló dels reis es passa al saló de sessions, d'estil rococó, que té l'últim mobiliari utilitzat pel claustre de professors de la Universitat de Cervera.

La font monumental data de finals del segle XIX, quan s'aconsegueix la canalització fins a Cervera de les aigües de Vergós.

Main Square.

The main feature of the arcaded Plaça Major is the Paeria de Cervera (Cervera Town Hall), a magnificent work of civil engineering. At one end of the square is a monumental fountain, which dates from the late 19th century.

The Paeria was built in the 17th century on top of previous structures, which can still be seen in some parts of the building. In the 18th century the east wing was added, following the original plans of sculptor Jaume Padró. On the austere façade are beams holding up the balconies. Inside, you can see the ice well and the gothic chapel of Santa Eulàlia (14th century).

Plaça Major.

Place avec des portiques où l'on voit, au-dessus du reste des constructions, la Paeria de Cervera (la Mairie), magnifique oeuvre d'ingénierie civile. La fontaine monumentale qui se trouve à l'extrémité de la place, date de la fin du XIXème siècle.

La Paeria (mairie) a éte construite au XVIIème s. sur d'autres structures antérieures, encore appréciables à certains endroits de l'edifice. Au XVIIIème s., suivant le projet du sculpteur Jaume Padró, on y a rajouté la partie orientale. Sur sa façade austère ressort le travail des consoles qui soutiennent les balcons. A l'intérieur on peut visiter le puits de gel et la chapelle gotique de Santa Eulàlia (XIVème s.).


Text extret del llibret 'Cervera. Ruta turística.', editat l'any 2002 per la Paeria de Cervera.

Fotografia del Dani Sardà, extreta de http://www.flickr.com/photos/danisarda/3549881782/

2 comentaris:

Anna ha dit...

la foto és molt maca

gresca catalana ha dit...

aquest dissabte amb la festa de la colla estarà a petar la plaça Major!