dissabte, 25 de juny de 2016

Els antics tocs de les #campanes de #Cervera (V): TOCS DE MORTS, D'ENTERRO i DE FUNERALS @Campaners
Reproduïm sota aquestes ratlles i en diversos lliuraments -aquest és el cinquè, dedicat als tocs de morts, d'enterro i de funerals- els escrits apareguts sota el títol "Els tocs de les campanes de Cervera" a la secció 'Parlem-ne' de l'aula de Cervera de la Càtedra de Cultura Catalana 'Samuel Gili i Gaya', dins del quinzenal cerverí 'Segarra', l'any 1970, i dels que n'era autor Xavier Porredon i Farré.

Hi havia 7 classes de tocs:
  • General de 1ª, dit de Capellà.
  • General de 2ª, dit de Sant Nicolau.
  • General de 3ª, dit de Preveres.
  • "Enterro" de 4ª classe.
  • Enterro de 3ª classe.
  • Enterro d'Amor de Déu.
  • Enterro d'Aubat.
Primer que tot, diré que al final de totes les classes de tocs, tant si es tocava a morts, com a enterro, com a funerals o com a avís de funerals a la vigília s'indicava si el difunt era home o dona, com també si era de la plaça Santa Anna per amunt -sector de la ciutat anomenat "Cap Corral"- o de la plaça Santa Anna cap a la plaça Major i barris baixos.

Tant si el mort era home o dona de Cap Corral, en acabar de tocar es feien 3 batallades acompassades de Tibau; a continuació, si era dona, se'n feien 3 de Carranca. Si el difunt no era de Cap Corral, només es tocaven les 3 batallades de Carranca quan el mort era una dona. Aquestes senyals encara es fan actualment.

Toc de morts de General de 1ª, dit de Capellà.
Primer es feien 40 batallades de So Major. Tot seguit es feien repicons amb les campanes Carranca i Onzena. Es començava a fer el repicó bastant llarg amb la Carranca, tot seguit amb l'Onzena, i així successivament fent 6 repicons, o sigui 3 de cada campana. Després, durant una estona, es feien batallades de 4 en 4 de la Nova -si el mort era capellà, se'n feien 6-, i a continuació s'alçaven les campanes Tibau i Carranca fent 2 o 3 dracs abans que aquestes toquessin; mentre aquestes tocaven, s'anaven tocant dracs i, quan deixaven de tocar, es feien seguits uns quants dracs; es feien tres tocades, o sigui, alçar les campanes fins a "seure", després de donar uns quants volts i parar, i, per últim, deixar-les anar a terra.
Recordem que els Dracs era un toc que es feia amb batallades de les campanes So Major i Nova tocades alhora.

Toc d'enterro de General de 1ª, sense funerals.
Mitja hora abans de l'enterro, es començava a tocar fent repicons de Carranca i Onzena, igual que el toc de morts, i a continuació, fins a l'hora de l'enterro, es feien batallades de quatre en quatre de Nova. -Si el mort era capellà, se'n feien 6-.

Toc d'enterro amb funerals de General de 1ª.
També mitja hora abans es començava a tocar, fent primer els repicons, després les batallades de 4 en 4 de Nova (si era capellà, 6), i alçant les campanes Tibau i Carranca igual que en el toc de morts.

Toc avisant a funerals de 1ª a la vigília al vespre.
Primer es tocava l'Oració. Després, sense fer els repicons, es tocava igual que en el toc d'enterro amb funerals.

Toc de morts, enterro sense funeral i avisant a funerals la vigília al vespre, de les classes de General de 2ª -dit "de Sant Nicolau"- i de General de 3ª -dit "de Preveres"-.

Es tocava igual que la classe de General de 1ª, però sense alçar la Carranca.

Toc de morts de 4ª classe dit "Enterro de 15".
Primer es tocaven 15 batallades de So Major, acompassades, repetint amb 15 batallades igual de Carranca. A continuació es voltejava l'Onzena una estona, i mentre aquesta voltejava s'anaven fent batallades acompassades, primer amb la Carranca i després amb la Trinitat. Quan deixava de tocar l'Onzena, es feien les últimes batallades de la Carranca i Trinitat, finalitzant amb el toc de Dracs, que es tocaven seguits de la manera següent: primer es contava fins a 21, es feia un petit espai i després es contava fins a 19, i així s'anava baixant de 2 en 2 fins a cap.

Toc d'enterro; sense funeral, d'aquesta classe 4ª.
Mitja hora abans de l'enterro, es feia un repicó molt llarg amb l'Onzena.

Toc d'enterro, amb funeral d'aquesta classe 4ª.
També mitja hora abans es feia un repicó amb l'Onzena, i quan faltaven uns 10 minuts per l'hora del funeral es tocava com en el toc de morts d'aquesta classe, però sense fer les batallades de So Major i Carranca.

Toc avisant funerals, a la vigília al vespre, de 4ª classe.
De primer, el toc d'Oració, i a continuació, sense tocar les batallades de So Major i Carranca, es feia igual que en el toc de morts d'aquesta classe.

Toc de morts de 3ª classe, dit "Enterro de 7".
Es començava tocant 7 batallades de So Major, i es repetien amb la Carranca. Després es feia igual com en la 4ª classe, però els Dracs es tocaven fins a 15, i es restaven igual fins a zero.

Toc d'enterro sense funerals, amb funerals i toc avisant funerals a la vigília al vespre.

Es feia igual que en la classe 4ª, però, com és de suposar, sense fer les 7 batallades de So Major i Carranca, i fer els Dracs com en el toc de morts de 3ª classe.

Toc de morts "per Amor de Déu".
Es feien 5 batallades de So Major i 5 de Carranca. Es voltejava l'Onzena amb batallades acompassades de Carranca i Trinitat, igual com en les classes 4ª i 3ª. Els Dracs es tocaven fins a 11, i restant igual fins a zero.
En aquesta classe no hi entraven funerals. Sols es feia l'enterro. Mitja hora abans de celebrar-se, es feia un repicó llarg amb l'Onzena.

Toc de morts "d'Aubat".
Es feia aquest toc quan s'havia d'anunciar la mort d'algun infant que no passés dels 7 anys i que encara no hagués fet la Primera Comunió. Desgraciadament, aquests tocs abans eren molt més freqüents que ara. Per l'enterro, també es tocava 1/2 hora abans amb un repicó llarg d'Onzena. Tampoc no se celebraven funerals. Només, algunes famílies feien celebrar Missa d'Àngels abans de l'enterro.

* * *

Afegiré que, tal com heu vist, en els tocs a morts de 1ª, 2ª i 3ª es feien 40 batallades de So Major. Això volia dir que a les cerimònies d'enterro i funerals hi assistien 40 capellans dels que vivien a Cervera. Amb el pas del temps, el nombre de sacerdots es va anar reduïnt. L'any 1936, per exemple, n'hi havia 12.

En els enterros de 4ª classe, es feien 15 batallades de So Major, perquè 15 eren els capellans que prenien part en l'enterro i en els funerals. En la classe 3ª, eren 7 les batallades de So Major que es feien, i, per tant, 7 també els capellans assistents.

Val a dir que aquesta correspondència entre batallades i capellans no era sempre ben exacta. Per exemple, en la classe "per Amor de Déu", encara que es toquessin 5 batallades de So Major, com que aquesta classe era considerada pels pobres que no podien pagar l'enterro, hi anava només un capellà amb roquet i estola, i l'escolà amb la creu. En la classe "d'Aubat" hi anava un capellà amb capa pluvial blanca i l'escolà amb la creu.

[Continuarà...]


Imatge: Sala Florensa, 19 d'agost de 2009

4 comentaris:

jaume primer ha dit...

si no vaig errat penso que actualment sols hi ha un únic toc de morts a Cervera

refranyer de ponent ha dit...

Qui espera del mort les sabates, té perill d'anar descalç.

llum ha dit...

Hola, Carles. Per un reportatge pel qual m'estic documentant m'agradaria poder parlar amb tú.Com ho puc fer?
Una abraçada

Anònim ha dit...

a l'apartat LO CARRANQUER SOM de la columna de la dreta hi figura informació dels diferents administradors del bloc i de com contactar-hi