dimarts, 16 de febrer de 2016

Els #boixets: la 'música' de la punta de #coixí
L'Enciclopèdia Catalana defineix 'boixet' com a "Pal petit tornejat, de fusta de boix, emprat per a fer puntes al coixí".

Al conjunt de boixets o fusells o fusos (denominació antiga) necessaris per fer la punta, se l'anomena plec o embolic, però tenen denominacions diferents segons els indrets geogràfics. El plec és format per boixets diferents segons el gènere de punta que s'hagi de fer.

Són petits i prims per a la punta fina: blondes, chantillis; grans i pesants per a les puntes més gruixudes com els guipurs i les puntes metàl·liques.

Hi ha dues formes de boixets:
  • els de cabota petita i plana, caramuixes al Pla de Llobregat, que són per cabdellar-hi seda fina, i
  • els de cabota més grossa i tornejada, coneguts amb el nom de boixes, utilitzats per cabdellar-hi la seda més gruixuda o el fil de torcal.
A més de les caramuixes i les boixes trobem una extensa gamma de boixets: els vermeis dels Reis, que són els que guarnien els coixinets que els Reis d'Orient solien portar a les nenes quan tenien tres o quatre anys per tal d'iniciar-les en l'aprenentatge. El rei és un boixet molt tornejat i decoratiu; la reina és una boixa profusament ornamentada. El boixet i la boixa més grossos del plec s'anomenen el gegant i la geganta. Altres denominacions localitzades són les faldilletes, les senyoretes, les ballarines, els bigarrals, els cigrons i els boixets de l'enamorat; tots tenen una funció pràctica i una forta càrrega simbòlica que es manifesta en la nomenclatura i també en els motius ornamentals que s'hi bornegen. Quan es treballava en colles, cada puntaire solia indicar la propietat dels boixets marcant-los amb un signe distintiu.

Els materials per a la fabricació de boixets són variats:
  • vidre,
  • vori,
  • ceràmica,
  • fusta (boix, cirerer...).
Actualment els més utilitzats per les nostres puntaires són els de fusta de boix a causa de les propietats de lleugeresa, resistència, incorruptibilitat que té la fusta d'aquest arbust. El poble de Sant Feliu de Torelló (Osona), centre amb gran tradició en el tornejat de la fusta, en proveeix gairebé a tot Espanya.


Font: Article "Les puntaires com a model de producció i reproducció d'alguns objectes i formes socials en l'àmbit domèstic", d'Imma Pla i Rovira, a la Revista d'Etnologia de Catalunya, núm. 4, any 1994, pàgs. 158 i 159.

Definició de 'boixet': http://www.enciclopedia.cat/cgi-bin/CercaGEC3.exe?APP=CERCAPAR&PAG=0001&PAR=boixet

Imatge: http://www.naciodigital.cat/blocdefotos/fotos/gran/l_art_dels_boixets19439.jpg