dimarts, 17 de novembre de 2015

CERVERA acull la 39a Assemblea General Ordinària (#agoMEG) de @EscoltesiGuies
El plenari de l’Assemblea de l'entitat Minyons i Guies de Catalunya tindrà lloc diumenge 22 de novembre al Gran Teatre de La Passió de Cervera

El dia abans, dissabte 21, la Demarcació de Nord-Occidental i els seus agrupaments, així com familiars i ex-caps, han preparat un seguit d'activitats. A la tarda es farà la recepció de les persones que passaran la nit a Cervera. S'oferirà un sopar (preu 4€) al pati de l'edifici de la Universitat de Cervera. Posteriorment, gaudirem d'un espectacle de carrer amb foc i elements festius de Cervera, amb un toc escolta a càrrec de la companyia de teatre GREPP TEATRE. Acabarem amb un concert amb grups de la demarcació i un punxa-discos.

Trobaràs tota la informació de l'AGO al web www.escoltesiguies.cat/assemblea i també a les xarxes socials amb el hashtag #agoMEG.

Què és l'AGO?

L’Assemblea General Ordinària (AGO) de MEG és l’òrgan de govern més important de l’entitat que es reuneix una vegada a l’any amb caràcter ordinari, i les vegades que siguin necessàries de manera extraordinària.

L’AGO la integren totes les persones afiliades de MEG, majors d’edat i que tinguin algun càrrec dins d'un agrupament, demarcació/sector o equip general. Tots els caps que hagin estat afiliats abans de l'enviament de la 1a convocatòria tindran condició de socis i sòcies i per tant, disposaran d'un vot personal i intransferible. Tots els assembleistes tenen dret a paraula així com a formular els seus precs i preguntes a la resta de l’Assemblea General durant el plenari.

Segons els Estatuts de l'associació, la missió de l’AGO és aprovar l’estat de comptes, la memòria de curs i els pressupostos generals. També ratificar les normes i reglaments dictats pel Comissariat General (CG) i escollir els càrrecs de la Taula Executiva.

Som, fem, transformem!

Per a més informació: http://projectes.escoltesiguies.cat/assemblea-general