dissabte, 2 de maig de 2015

El 7è Festival d'Enceses de Bestiari de Catalunya d'Artesa de Lleida, convocat pel 4 de juliol
Aquest 7è Festival, pretén estimular l’ imaginació i l’enginy, per tal de fer lluir el bestiari de foc, exhibint les millors i més potents enceses, que facin espurnejar d’allò més les nostres bèsties, un dels símbols de la nostra identitat com a poble. Teniu de temps fins al 23 de maig per inscriure la vostra bèstia i colla. 

El concurs es regirà d'acord amb les següents BASES:
 1. El nombre màxim de bèsties que podran participar al 7è festival d’enceses serà de 6 bèsties.
 2. Per poder inscriure's al concurs, s’haurà d’adjuntar a la sol•licitud del concurs 4 o 5 fotografies de la bestia participant (opció vídeo, màxim 2 minuts, no obligatori). Per tal que l'organització del Festival d'Enceses i l'Agrupació de Bestiari facin una selecció dels participants. En base als criteris del concurs: plasticitat, colors, combinació bèstia i foc, escenificació.
 3. Tindran prioritat les besties que no han participat en altres edicions del festival. La resta de colles passaran a forma part de la reserva.
 4. El procés de selecció és durà a terme sempre que hi hagin més de sis colles inscrites al Festival d'Enceses.
 5. Les colles que no hagin estat seleccionades quedaran en llista d’espera, per possibles imprevistos que puguin haver en l’assistència dels participants.
 6. Cada grup que vulgui participar haurà d’enviar, el nom oficial de la colla, mides, pes, número de portants, constructor de la bèstia, anecdotari, el nom de la bèstia, telèfon i correu electrònic de contacte, a les següents adreces de e-mail: elgriu-artesadelleida@hotmail.com i secretaria@bestiari.cat
 7. La data màxima per inscriure’s serà fins el dia 23 de maig de 2015.
 8. Els participants al Festival d’Enceses, també participaran a la 10a Trobada del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya d’ Artesa de Lleida, que és celebrarà el mateix dia 4 de juliol. Per la qual cosa, es realitzarà una plantada de bèsties a les 6 de la tarda, on es duran a terme les activitats pròpies de la 10ª trobada de bestiari, als efectes ja es repartirà el programa d’actes.
 9. L’equip de cada bèstia participant serà d’un màxim de 25 components inclosos musics.
 10. El jurat serà escollit per l’organització, amb un màxim de 5 membres i un minin de 3 membres. I estarà composat per gent lligada al món del bestiari i de la cultura.
 11. El jurat valorarà els següents aspectes: Posta plàstica de l’encesa, Bèstia en combinació amb el foc. / Ball de protocol i escenificació. / Colors. / Tipus de pirotècnia. / Durada de l’encesa.
 12. Es faran un total de 3 enceses de competició, en l’orde que fixi l’organització, una d’aquestes enceses és farà amb el ball de protocol de la bèstia i la música de la colla. En el cas de que la bèstia no tingui música pròpia, l’organització l’hi proporcionarà, i haurà una quarta encesa conjunta de totes les bèsties com a cloenda de l’acte.
 13. L’acte es realitzarà a la plaça Major d’ Artesa de Lleida, serà amenitzat per un conjunt musical i dirigit per un presentador que s’encarregarà de donar a conèixer a les colles participants.
 14. Cada grup tindrà les següents ajudes: 0,30 € per km d’anada i tornada des de la seva localitat i per a dos vehicles; 250 € per pirotècnia; Sopar per a totes les colles, màxim 25 persones per colla. ; Si la població de la colla esta a una distancia superior a 250km, es pot estudiar l’allotjament per la colla.
 15. “PREMIS GRIU” a les millors enceses : 1r premi de 1.000 €; 2n premi de 800 €; 3r premi de 600 €.
 16. PREMIS PARTICIPACIÓ concedits i patrocinats per l’Agrupació del Bestiari de Catalunya (cal ser membre associat de l’Agrupació del Bestiari, al corrent de pagament, per poder rebre l’ajut): 4t premi de 400 €; 5è premi de 300 €; 6è premi de 300 €
 17. PREMI POPULAR (novetat 2015); concedit pel públic es crearà una aplicació que facilitarà la participació del públic, votant a la figura de bestiari més destacada per ells i elles. Més endavant ja anirem informant del seu funcionament.
Recordar-vos que els actes s’emmarquen dins de la Festa Major d’Artesa de Lleida, motiu pel qual a la cloenda del Festival d’Enceses hi haurà gresca fins a la matinada.

Per a més informació: http://www.griuartesadelleida.cat


Informació extreta de www.bestiari.cat