diumenge, 14 de desembre de 2014

A partir de gener, totes les entitats hauran de portar comptabilitat de doble partida i presentar l’Impost de Societats
Reproduïm, pel seu interès, aquesta interessant entrevista que apareix al portal xarxanet.org

En els darrers mesos, moltes entitats estan vivint amb preocupació les conseqüències que les diferents mesures incloses dins la reforma fiscal poden tenir sobre la seva gestió quotidiana.

Per això, parlem sobre la recent aprovació de la Llei de l’Impost de societats amb Cristina Ros, diplomada en Ciències econòmiques i empresarials i tècnica del departament econòmic de Suport Associatiu, dedicada des de fa 6 anys a l’assessorament a entitats no lucratives en matèria fiscal i comptable.

El passat dia 28 de novembre es va publicar la Llei de l’impost de societats. En què afecta les entitats no lucratives?

A partir de l’1 de gener de 2015 totes les entitats sense excepció hauran de presentar l’impost de societats. Fins ara, les entitats que complien els tres requisits que marcava la normativa estaven exemptes de presentar-lo, però amb la reforma s’elimina aquest supòsit d’exempció previst en l’article 9.3 del Reial Decret 4/2004, vigent fins el 31 de desembre de 2014.

Què implica haver de presentar l’impost?

La presentació de l’impost de societats comporta que les entitats hauran de portar la comptabilitat en la modalitat de doble partida i de forma que quedin identificats els ingressos i les despeses exemptes i no exemptes. La comptabilitat proporciona a l’entitat els estats comptables necessaris per poder fer la declaració de l’impost de societats. Cal, doncs, que les entitats disposin d’un programa informàtic adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives.

Implicarà també una despesa econòmica?

No necessàriament. La presentació de l’impost de societats no sempre implica una despesa econòmica directa per a les entitats. Les rendes gravades són els beneficis de l’activitat econòmica, és a dir, ingressos menys despeses.

Per tant, en principi, totes aquelles entitats que no facin activitat econòmica i que no tinguin ingressos de rendes no exemptes -com ara els interessos bancaris- no hauran de pagar res en concepte d’impost de societats. En cas d’existir beneficis d’activitats econòmiques, el tipus impositiu a aplicar serà d’un 25%.

Ara bé, les entitats sí que hauran de dedicar uns recursos econòmics per poder adaptar la comptabilitat i confeccionar l’impost de societats. És possible que hagin de pagar per la confecció de la comptabilitat, l’adquisició d’un programa comptable adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives i, fins i tot, per la confecció i presentació de l’impost, a causa de la seva complexitat.

Quan s’ha de presentar l’impost?

La nova Llei 27/2014 de 27 de novembre afecta els exercicis econòmics iniciats durant l’exercici 2015.

La presentació de l’impost s’ha de fer dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització de l’exercici econòmic de l’entitat.

Les entitats que tenen un exercici econòmic de gener a desembre, hauran de portar comptabilitat de doble partida des de gener de 2015 perquè hauran de presentar l’impost entre l´1 i el 25 de juliol de 2016.

Les entitats que, en canvi, tenen un exercici econòmic de setembre a agost, hauran de portar comptabilitat de doble partida des de setembre de 2015 que serà el primer exercici econòmic iniciat a 2015. Un exercici iniciat al setembre de 2014 no es veuria afectat.

La llei afecta les entitats declarades d’utilitat pública?

Dependrà de si l’entitat ha optat pel règim fiscal de la Llei 49/2002 o no.

Les entitats acollides a la Llei 49/2002 no es veuen afectades per la reforma fiscal, perquè ja estaven obligades a presentar l’impost i seguiran tributant al 10% per les rendes no exemptes com fins ara.

La resta d’entitats declarades d’utilitat publica sí que es veuran afectades: a partir de 2015 estaran obligades a presentar l’impost de societats.


Imatge extreta de http://panamericanworld.com/es/articulo/colombia-subira-impuestos-clases-media-alta

Informació extreta de http://xarxanet.org/economic/noticies/cristina-ros-partir-de-gener-totes-les-entitats-hauran-de-portar-les-entitats