dilluns, 11 de novembre de 2013

La Passió d'Ulldecona: dos llengües per a un sol espectacle
El dramaturg Ignasi Roda Fàbregas (Barcelona, 1953) està treballant el text de la Passió d´Ulldecona de Josep M. Junyent Quintana, estrenat l´any 1964, per fer una versió en llengua catalana i revisar la castellana per fer-ne un redactat del text evangèlic més actual.

El treball d’Ignasi Roda és fidel al text original, tot i que fa aportacions noves, no només amb algunes idees dramàtiques sinó també en idees escèniques que, a ben segur, enriquiran el muntatge. El Patronat ha demanat al dramaturg donar relleu a la peça dramàtica del 'Acte del Davallament de la Creu', segons el manuscrit de la primera meitat del segle XVIII arxivat a la parròquia de Sant Lluc de la localitat, que junt amb la troballa documental feta l´any 2012, certifica que fa 500 anys ja es representaven aquestes manifestacions populars.

L’actual Passió d’Ulldecona neix el 1955 i, després d’interpretar diversos textos refosos, l´any 1964 s'estrena la versió en castellà de Josep M. Junyent Quintana. L´any 1993 aquest text es compagina alternativament amb un nou text en català de Jaume Vidal i Alcover.

El Patronat de la Passió van decidir, però, donar rellevància a la pròpia Passió d'Ulldecona i per fer-ho, ho han fet de la mà d’un dramaturg i home de teatre amb experiència. Ignasi Roda reuneix aquestes qualitats perquè, a més de renovar la Passió de Cervera i dirigir-la durant quatre anys, també és autor d’un text evangèlic sobre la passió de Crist titulat 'Els quatre llibres de l’Evangeli'. Aquest bagatge ha estat tota una garantia.

Informació extreta de http://www.passioulldecona.org

Imatge extreta de http://ebreexpres.com/la-passio-dulldecona-dos-llengues-per-un-sol-espectacle/

1 comentari:

Carles Sala Tamarit ha dit...

Un notable paral·lelisme amb la passió de Cervera, oi?