dissabte, 2 de novembre de 2013

2 de novembre. Cervera al "Calendari Folklòric d'Urgell" de Valeri Serra i Boldú (XIII)


Dilluns 2 de novembre

(...)
Les honres que's dediquen als difunts (pels albats no se sol fer res de particular) no són iguals a cada poble.
(...)
A Cervera encara avui es costum. Passa'l nunci de la parroquia, ja anomenat "campaneta", fa'l seu toc de campana en determinats punts de la ciutat i diu: 
"Devots confrares i confrareses: de Sant Magí confrares, de Sant Josep confrares, de Sant Antoni confrares, de Sant Ramón confrares, de Sant Cristófol confrares, del Angel de la Guarda confrares, de la Mare de Déu del Roser confrares, de la Mare de Déu dels Dolors confrares, de la Mare de Déu del Carme confrares:
Devots confrares confrareses, ha passat d'aqueixa vida a l'altra F. de T. que ha mort al carrer T. , i a les  t. enterro; fem-li'l dòl que Deu ens guardi."

Aquestos pregons s'allarguen més o menys, segons les confraries que s'hi conviden. Les confraries que la casa fa citar en lo pregó envíen la bandera al enterro, mediant dos rals que's donen per la confraría i una poca cosa pel que dúu la bandera.

Quan algun fill de la ciutat ha mort fòra d'ella, s'anuncia a Cervera de aquesta manera:
"Devots cristians i cristianes. Diràn un Pare Nostre i un Ave maría per a l'ànima de F. de T., germà nostre que ha mort a... tal puesto: fem-li dòl que Deu ens guardi."
(...)

Calendari Folklòric D'Urgell,  Serra i Boldú, Valeri. ISBN 9788472024328
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A., 1981

Font: Calendari Folklòric d'Urgell. Pàg.292-3