dijous, 10 d’octubre de 2013

Convocat el 2n Concurs de Narració Curta sobre el ball de bastons
La Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya ha convocat el 2n Concurs de Narració Curta sobre el ball de bastons. El concurs és obert a tothom, sense límit d'edat, per participar-hi cal seguir les bases de continuació: 

BASES: 

L'Objectiu d'aquest concurs és divulgar el món bastoner. S'adreça a tothom que vulgui escriure sobre el ball de bastons, sense limit d'edat. 

1. Els escrits s’han de redactar en llengua catalana. 

2. El concurs és de narrativa surta. 

3. Hi ha dues categories: 
a) Fins a 17 anys
b) A partir de 18 anys, complerts dins l’any 2013. 

4. Cada autor/a pot presentar un màxim de 2 treballs. 

5. El tema del relat serà lliure, però fent referència al ball de bastons. 

6. Els treballs s'han de presentar a doble espai amb lletra Times New Roman o Arial, cos 14, en fulls DIN-A4 a una cara. 

7. L'extensió del text no pot ser superior a 10 pàgines. 

8. Els relats han d'estar encapçalats per un títol i signats amb pseudònim. 

9. Les obres es poden lliurar: 
a) En arxiu pdf a l’adreça electrònica coordinadora@balldebastons.cat o bé, 
b) A la seu de la Coordinadora, ja sigui per correu postal o directament a l’adreça: Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu (Can Galta Cremat) C/ Arquímedes, 30 - 08030 - BARCELONA 

10. Els escrits es poden lliurar fins el dia 12 de novembre de 2013. 

11. Les obres que es lliurin per correu electrònic posaran a l’assumpte “Concurs de Narració Curta sobre el ball de bastons”, en el cos del missatge ha d’haver-hi el títol de l'obra, el pseudònirn, el nom de l'autor/a, l'adreça postal i adreça electrónica, i la data de naixement per saber a la categoria que participa. L'obra haurà d’anar en un arxiu adjunt en format pdf, en el que constarà el títol de l'obra, el text i el pseudòním (no poseu el nom de l'autor a l'obra). 

12. Les obres concursants en paper s'han de lliurar dins d'un sobre tancat de mida.

Extret de http://www.balldebastons.cat/