dimecres, 10 de juliol de 2013

10 de juliol. Cervera al "Calendari Folklòric d'Urgell" de Valeri Serra i Boldú (III)

Divendres 10 de juliol. Sant Cristòfol

(...)
Reb igualment fervorosos cultes en Cervera, en la capella que té dedicada al carrer Nou, aont li canten:

De fam, peste i de foc,
guerra i pedra deslliureu;
al poble que ben devot
vos clama, lo ampareu;
ditxosos los viadors
que tal amparo han trobat;

i'l proclamen advocat contra lladres i malfactors.

La festa de barri que avui celebra Cervera, tan animada com totes les que en dita ciutat celebren, té de particular que en bona part se paguen los gastos del arrendament o encant dels fems de la costa de Sant Francesch que fan los administradors, en ús de un dret antigament conferit i per tothom respectat.
Calendari Folklòric D'Urgell,  Serra i Boldú, Valeri. ISBN 9788472024328
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A., 1981

Font: Calendari Folklòric d'Urgell. Pàg.189,190
Imatge: Part del penó que es conserva a l'interior de la capella de Sant Cristòfol