dissabte, 8 de juny de 2013

La pianista Sofia Puche fa donació del seu llegat al Conservatori de Cervera
La pianista Sofia Puche, que exercí molts anys de docent com a cap del Departament de Piano del Conservatori Professional de Música de Cervera, ha cedit el seu patrimoni musical al Conservatori. Es tracta d'un gran llegat: 33 carpetes amb més de 630 partitures, llibres pedagògics, mètodes, titulacions, cartes personals, apunts i 6 caixes amb abundant material sonor.

Tot aquest llegat, lliurat al Conservatori Professional de Música de Cervera, s'espera que pugui ser ordenat aviat i a disposició per poder ser consultat.

Sofia Puche (Barcelona, 1916) és una de les grans pianistes i pedagogues d'àmbit català. La seva conscient i més exigent vocació la va portar a estudiar amb alguns dels mestres més importants del seu temps, entre els quals cal citar Alfred Cortot.
El piano ha estat per ella l'eix d'una existència dedicada a la música. Gran concertista internacional de piano, un dia va haver de triar entre la vida artística i la vida familiar, i va optar per aquesta darrera. El concertisme internacional va perdre, potser, una gran figura, però Catalunya va guanyar una gran mestra, la tasca pedagògica de la qual s'estén a diverses generacions d'artistes.

Des de la seva càtedra del Conservatori Municipal de Barcelona, va formar músics com Miquel Farré, Maria Carme Poch, Joan Massià, Carles Marquès, Maria Rosa Ribas, Jordi Vilaprinyó, Antoni-Olaf Sabater, Albert Guinovart i altres.

Sofia Puche també va abocar importants esforços per ajudar els joves artistes a introduir-se en el competitiu món professional. Així, l'Associació per a la Promoció de Joves Intèrprets Sofia Puche organitza diversos concursos de piano.

Informació i imatge de Santi Riu (Conservatori Professional de Música de Cervera), i extretes de la pàgina web de la Paeria de Cervera, www.cerverapaeria.cat