diumenge, 9 de juny de 2013

IX Congrés CCEPC. 'Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats a les terres de parla catalana'Dates: 21 i 22 de febrer de 2014.
Terminis per a presentar comunicacions: 20 de setembre de 2013.
Inscripció del títol de la comunicació i resum de mil caràcters:10 de gener de 2014.
Lliurament del text sencer de la comunicació (extensió màxima de trenta mil caràcters, notes incloses).
Lloc: Paraninf de la Universitat de Cervera

El IX Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC) vol promoure i posar en comú la recerca feta des de la perspectiva del món local sobre el que va significar la ruptura de les Noves Plantes, allà on van ser aplicades, i sobre la transcendència de les transformacions polítiques, econòmiques, socials i culturals que van viure i protagonitzar al llarg del segle XVIII les successives generacions de persones que habitaren el conjunt dels territoris de parla catalana, atenent els canvis i les continuïtats. S’han previst quatre àmbits per aplegar estudis temàtics i biogràfics relacionats amb les propostes de cada un d’ells.

Àmbits
  1. Sistema polític i elits locals: règim municipal, hisendes locals i fiscalitat
  2. Una economia en transformació: especialitzacions productives, xarxes comercials i dinàmiques gremials
  3. Transformacions socials i conflictivitat: mobilitat social, xarxes de relació familiar i espais de sociabilitat
  4. Cultura popular i renovació de les idees: llengua, ensenyament, producció científica i literària

Si voleu consultar la primer circular, la trobareu aquí .

Recepció de textos/ més informació: ccepc@iec.cat; tel. 93 324 85 85 ext. 131.


Amb el patrocini de: Fundació Mutua Catalana, Obra Social “La Caixa”

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Patronat Francesc Eiximenis- Diputació de Girona, Diputació de Tarragona, Institut d’Estudis Catalans, Fundació Josep Irla, Fundació Nous Horitzons

Informació extreta de http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/2013/06/04/ix-congres-ccepc-despres-de-les-noves-plantes-canvis-i-continuitats-a-les-terres-de-parla-catalana/#more-8394